Contact

Do you have any questions?

Do you want to order a product?

Call: +48 888 113 117 or complete the contact form.

Firma Bracia Urbanek
Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna
ul. Katarzynów 59
99-400 Łowicz


Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna z siedzibą w Łowiczu, przy ul. Katarzynów 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024825, NIP: 834-00-04-202 (kontakt: info@panpomidor.com). Firma Bracia Urbanek przetwarzają Twoje dane osobowe w celu nawiązania i realizacji kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO. Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy usług informatycznych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania i realizacji kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi przez Pana Pomidora. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie i realizację kontaktu, a w konsekwencji udzielenia odpowiedzi. Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.